4H lyhyesti

4H = Head, Hands, Heart & Health

 

4H on kansainvälinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö, joka tarjoaa toimintaa 7-28-vuotiaille lapsille ja nuorille. Järjestön ydintehtävänä on tukea lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä ja elämänhallintaa. Tärkeitä 4H:n arvoja ovat nuorten omatoimisuus, yritteliäisyys ja arjen taidot, sekä kansainvälisyys ja luonnon kunnioitus. Toiminnassa voi olla mukana jäsenenä tai vapaaehtoisena.
 

4H perustettiin Yhdysvalloissa 1900-luvun alussa mutta nykyään toimintaa on yli 50 maassa ympäri maailman. Suomessa 4H on toiminut jo vuodesta 1928. Jäsenmäärältään 4H kuuluu Suomen suurimpien nuorisojärjestöjen joukkoon. 4H-järjestöön kuuluu lähes 70 000 jäsentä. Suomessa on runsaat 200 paikallista 4H-yhdistystä, joten 4H-toimintaa on melkein jokaisessa Suomen kunnassa ja kaupungissa! 

 

PÄÄKAUPUNKISEUDUN 4H-YHDISTYKSET

 

Pääkaupunkiseudun 4H-yhdistykset muodostuvat Helsingin, Espoon ja Vantaan 4H-yhdistyksistä. Yhdistyksillä on yhteiset työntekijät ja hallitus. Hallitukseen kuuluu 6 varsinaista jäsentä, 3 varajäsentä sekä 2 nuorisojäsentä. Pääkaupunkiseudun 4H-yhdistykset toteuttavat 4H-järjestön toimintaa paikallisesti Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.

Helsingin 4H-yhdistys perustettiin vuonna 1972, Espoon yhdistys vuonna 2007 ja Vantaan yhdistys vuonna 1979.

Helsingissä 4H:lla on reilu 800 jäsentä, Espoossa noin 600 jäsentä ja Vantaalla noin 400 jäsentä.

 

Pääkaupunkiseudun yhdistykset tarjoavat lapsille monipuolista kerho- ja leiritoimintaa ja nuorille erinäisiä työelämäkursseja, työntekomahdollisuuksia, tukea 4H-yrittäjyyteen ja mahdollisuuden osallistua kansainväliseen toimintaan.