Katrinebergin 4H-kotieläinpiha

Mikä on Katrinebergin kartano?

Kartano on Vantaan kaupungin uusin asukastila ja kansalaistoiminnan keskus, jossa Vantaan 4H-yhdistys on yhtenä aktiivisena toimijana. Kartanon tapahtumista tiedotetaan Katrinebergin kartanon avoimessa Facebook-ryhmässä.

Katrinebergin kartanolla valmistaudutaan kesään ja eläinten saapumiseen.  Eläimet saapuvat kunhan niille tarkoitetut tilan on saatu valmiiksi. Tänä kesänä kotieläinpihalla on kaneja, kanoja, lampaita ja kilejä.

 

Yhteydenotot ja lisätietoja:

Projektityöntekijä Mari Luukkonen
puh.0504123332
katrineberg@4h.fi

 

 

Minä ja kaverini tulemme kesätöihin kotieläinpihalle

Kotieläinpiha-hanke

Katrinebergin kotieläinpiha-hankkeen tavoitteena on kehittää yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa nuorisotoimintaa Katrinebergin kartanon tiloissa ja perustaa sinne kotieläinpiha lasten kotieläinleirien pitopaikaksi, kaupunkilaisten virkistykseksi sekä muun nuorisotoiminnan mahdollistamiseksi. Hankkeessa suunnitellaan toimivat tilat eläimille kartanon alueelle yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa.

Tavoitteena on luoda toimiva konsepti ja pysyvää toimintaa kartanon alueelle, 4H-kotieläinpiha antaa mahdollisuuden kehittää ja laajentaa nuorisotyötä Vantaan maaseutualueella. Hanke lisää lasten ja nuorten tietämystä maaseudusta ja ympäristöasioista sekä edistää maaseudun ja kaupungin välistä vuorovaikutusta.

Hanketta rahoittavat Euroopan Unioni sekä Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry.